menu MENU

Firmy w Portalu

card_membership
Modykon Sp. z o.o.
Chwaszczyno
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K.
Zabrze
Pneumat System Sp. z o.o.
Wrocław
Modykon Sp. z o.o.
Chwaszczyno
Moduł System S.A.
Warszawa
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K.
Zabrze
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K.
Zabrze
F.P.H.U. MARKPOL Andrzej Satoła
Tarnawa
sklep odzieżowy ,,balerina,,
trzebiatów
MB-Solution
Kraków
Clever Box
Łazy
Transplanner sp. z o.o.
Banino
PHU WIMEX CIMC Vehicle Group
Białystok
KAJA SYSTEMY KONTENEROWE
MIKOŁÓW
Drog-Bus sp. z o.o.
Chudów
security

Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę z wykorzystaniem dokumentów tradycyjnych, poczty elektronicznej lub strony internetowej:


 1. Administratorem danych osobowych jest twojekontenery.pl
 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem:
 • na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody
 • na podstawie prawomocnych umów handlowych zawieranych z Państwem
 • zgodnie z naszym uprawnionym interesem np. prawem do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do prezentowania swojej oferty handlowej
 • zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interesu publicznego, wynikającymi np. z ustawy o rachunkowości lub z prawa podatkowego.
 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wszystkimi zasadami opisanymi w RODO:
 • w sposób rzetelny i przejrzysty ( np. poprzez publikację tego dokumentu spełniamy obowiązek informacyjny wobec Państwa, wdrożyliśmy i stosujemy POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
 • zbieramy dane w najmniejszym możliwym zakresie i tylko w konkretnych, znanych Państwu celach,
 • umożliwiamy Państwu dostęp do Państwa danych w celu ich poprawiania, uaktualniania, aby były one zawsze prawidłowe,
 • ograniczamy ich przechowywanie do niezbędnego przedziału czasowego, później je niszczymy lub archiwizujemy, jeśli tego wymaga prawo,
 • nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji na podstawie posiadanych danych osobowych (nie stosujemy profilowania),
 • zabezpieczamy dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z wymogiem integralności i poufności,
 • umożliwiamy Państwu wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, realizując tzw. prawo do bycia zapomnianym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe ze względu na obowiązującą umowę lub przepisy prawne np. podatkowe,
 • informujemy o możliwości wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne oraz stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych innym firmom, z wyjątkiem serwisantów, którym zlecamy wykonanie usług w naszym imieniu bliżej Państwa siedziby, aby skrócić czas dojazdu i obniżyć koszt obsługi serwisowej lub firm transportujących nasze wyroby pod adresy dostawy podane przez klientów.
 1. Dostęp do Państwa danych, w ograniczonym, niezbędnym zakresie na podstawie tzw. umów powierzenia, mogą mieć firmy, którym zlecamy wykonanie obsługi prawnej, dostawcy oprogramowania i sprzętu komputerowego, ochrony mienia. Firmy te zobowiązują się do stosowania zabezpieczeń gwarantujących poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, do których mają dostęp zgodnie z art.28 RODO.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem naszej strony internetowej jest ograniczony do :
 • informacji wpisywanych dobrowolnie do formularzy kontaktowych przez użytkowników strony internetowej. Zapewniamy zaszyfrowany, bezpieczny sposób przesyłania tych danych bezpośrednio do naszych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, oraz zobowiązujemy się do przechowywania danych przez okres niezbędny do realizacji umowy handlowej, rozliczeń finansowych i obowiązków podatkowych,
 • danych pochodzących z pików „cookies”, które są całkowicie anonimowe i w każdym momencie możliwe do usunięcia przez użytkownika strony internetowej z dysku jego komputera;
 1. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem naszej strony internetowej służą następującym celom:
 • informacje z formularzy wykorzystujemy wyłącznie do konkretnego celu, określonego w tytule każdego z formularzy, taka forma komunikacji przyspiesza i ułatwia Państwu kontakt z nami, usprawnia obsługę handlową i serwisową,
 • informacje zawarte w plikach „cookies” służą do celów statystycznych (analiza popularności poszczególnych podstron naszego serwisu internetowego z wykorzystaniem statystyk Google Analytics).
 1. Wszystkie wpisy są umieszczane na stronie.